Zásady ochrany osobních údajů

Společnost STADA dodržuje všechna zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů návštěvníků této webové stránky je pro společnost STADA velmi důležitá. Prostudujte si proto následující informace:

Do všech podstránek této webové stránky společnost STADA začlenila odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud tomu tak není, příčinou je technická chyba. V takovýchto výjimečných případech je přístup k tomuto prohlášení možný přes hlavní stránku této webové stránky.

V budoucnu může být potřebné, aby společnost STADA aktualizovala toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto změny budou následně oznámeny na této stránce, abyste neustále měli k dispozici úplné informace o typu a rozsahu osobních údajů, které společnost STADA uchovává a na jaké účely společnost STADA tyto údaje zpracovává a používá.

Na stránkách, kde společnost STADA ukládá osobní údaje, mohou být podle potřeby doplněny další prohlášení (například o používání údajů).

 1. Obecné informace o shromažďování osobních údajů
 2. a) Ochrana vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je pro nás velmi důležitá, proto shromažďujeme vaše osobní údaje v souladu s požadavky vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a chování uživatele. Následující části obsahují informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji.


 3. b) Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je definován v článku 6 nařízení GDPR. Podle konkrétního povoleného účelu zpracování vašich osobních údajů, jak se uvádí níže, se zpracování údajů za účelem splnění našich zákonných povinností ochraňovat oprávněné zájmy společnosti STADA či třetích stran vždy uskutečňuje pod podmínkou, že tyto zájmy převažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Zpracování se navíc musí uskutečňovat na základě vašeho výslovného souhlasu, pokud jste nám ho poskytli.

 

 

 1. Vaše práva

Podle ustanovení nařízení GDPR vám přináleží následující práva, které můžete vůči nám uplatnit:

 • Právo na přístup k údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz / „právo být zapomenut”
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku

Chcete-li uplatnit jakékoli z vašich výše uvedených práv, můžete nás kdykoli kontaktovat:

Pokud jste ke zpracování vašich osobních údajů poskytli váš souhlas, máte právo kdykoli vůči němu vznést námitku nebo ho odvolat pro budoucí zpracování.  Zákonnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu do doby jeho odvolání zůstává nedotčena. Váš souhlas s dalším zpracováním můžete samozřejmě kdykoli odvolat dopisem zaslaným na adresu:

Stada Pharma CZ s. r. o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: +420 257 888 111
E-mail: [email protected]

Mimo to máte právo podat stížnost související se zpracováním vašich osobních údajů na dozorovém úřadě. Příslušný úřad pro ochranu osobních údajů České republiky můžete kontaktovat na webové stránce  https://www.uoou.cz/

 1. Shromažďování osobních údajů při návštěvě webové stránky
 2. a) V zásadě můžete navštívit naši domovskou stránku bez toho, abyste nás museli informovat, kdo jste. Tak jako u téměř všech webových stránek, i server, který hostuje naši webovou stránku (webový server), automaticky shromažďuje informace o vás, když navštívíte naši stránku. Tyto údaje potřebujeme z technických důvodů pro zajištění stability a bezpečnosti webové stránky.

Webový server automaticky identifikuje některé osobní údaje, jako je vaše IP adresa, datum a čas návštěvy naší domovské stránky, prohlížeč, který jste použili (např.  Internet Explorer, Firefox), operační systém (např. Windows, Linux, MAC OS) a název domény a adresu vašeho poskytovatele internetu (např. 1&1, Telekom, Unity Media). Naše webová stránka používá soubory cookie (viz následující část) a webový server tyto informace ukládá (právní základ dle čl. 6 (1) 1 nařízení GDPR). 

Pravidelně a anonymně analyzujeme protokoly serveru na statistické účely (analýzy kliknutí), abychom mohli vyhodnocovat používání naší webové stránky. Podle těchto analýz můžeme optimalizovat naši přítomnost na internetu. Kromě toho můžeme v případě zneužití systému tyto informace použít ve spolupráci s vaším poskytovatelem internetu a/nebo příslušnými úřady, abychom identifikovali osobu odpovědnou za toto zneužití.

 1. b) Kromě výše uvedených dat se během vašeho používání naší webové stránky ukládají ve vašem počítači soubory cookie. Tyto soubory jsou krátké textové soubory, které se ukládají na vašem harddisku v části vyhrazené vašim prohlížečem a jejich prostřednictvím subjekt, který soubory cookie nastavuje (v tomto případě jsme to my), získává jisté informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží pouze na to, aby bylo používání internetu pro uživatele pohodlnější a efektivnější.

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, a to v uvedeném rozsahu a s uvedenými funkcemi:   

– Dočasné soubory cookie (viz bod bb)
– Trvalé soubory cookie (viz bod cc).

Dočasné soubory cookie se automaticky vymažou, jakmile prohlížeč zavřete. Jsou to tzv. session-cookie, které ukládají tzv. identifikační číslo relace (session-ID), pomocí něhož lze přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče ke společné relaci. Tím dokáže váš počítač opět rozpoznat, když se vrátíte na naši internetovou stránku. Dočasné soubory cookie se vymažou po odhlášení nebo zavření prohlížeče. 

Trvalé soubory cookie se vymažou automaticky uplynutí zadané doby, která může být pro každý soubor cookie jiná. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v nastaveních bezpečnosti vašeho prohlížeče. 

Nastavení vašeho prohlížeče můžete konfigurovat podle vašich preferencí a můžete například odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Upozorňujeme ale, že v tom případě se ale může stát, že nebudete moct používat všechny funkce tyto webové stránky. 

Používáme soubory cookie na vaši identifikaci pro další vaše návštěvy, máte-li u nás účet. V opačném případě byste se museli při každé další návštěvě opět přihlásit.

 1. c) Soubory cookie třetích stran na našich webových stránkách 

Umožňujeme třetím stranám, aby na váš počítač umísťovali soubory cookie pro tuto webovou stránku.

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, což je služba internetové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). K tomu jsme uzavřeli příslušnou smlouvu s poskytovatelem na zpracování údajů o objednávání.

Nástroj Google Analytics používá „soubory cookie“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, pomocí kterých webová stránka analyzuje, jakým způsobem uživatelé používají danou stránku. Informace generované soubory cookie o vašem používání tento webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se ukládají. Tomu můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče tak, aby se soubory cookie neukládaly.

Zpracování údajů se uskutečňuje na základě požadavků vyplývajících z ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) nařízení GDPR.
Naším cílem v souladu s nařízením GDPR (oprávněný zájem) je zlepšování naší nabídky na naší webové stránce. Jelikož ochrana osobních údajů uživatelů je pro nás velice důležitá, údaje uživatelů jsou pseudonymizované. 
Když aktivujete anonymizaci IP adresy na této stránce, Google vaši IP adresu nejdřív zkrátí, pokud jste v členském státě Evropské unie nebo v jiných zemích, které podepsali Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenáší celá IP adresa na Google server v USA a zkrátí se až tam.

Jménem provozovatele této webové stránky Google použije tyto informace při hodnocení vašeho používání této webové stránky, přípravě zpráv o aktivitách na webové stránce a při poskytování jiných služeb souvisejících s webovou stránkou a používáním internetu provozovateli webové stránky. Pseudonymizovaná IP adresa, kterou přenáší váš prohlížeč prostřednictvím nástroje Google Analytics, se nebude kombinovat s jinými údaji společnosti Google.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušné volby v nastaveních ve vašem prohlížeči, v tom případě je ale možné, že nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky. Můžete též zabránit tomu, aby Google shromažďoval údaje generované soubory cookie, které se týkají vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je dostupný zde: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uživatelé mohou též zabránit tomu, aby nástroj Google Analytics shromažďoval údaje, a to kliknutím na následující odkaz. Volba „opt-out soubory cookie“ v nastaveních zabrání dalšímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky: Disable Google Analytics

Používáme soubory cookie z platformy „The Trade Desk“ na naší webové stránce na sledování vašich návštěv. Účelem sledovací technologie je identifikovat  vyhledávané/opětovně vyhledávané cíle návštěvníku v rámci kampaní v médiích a později jim nabídnout relevantní reklamy. Vůči tomuto sledování můžete kdykoli namítat prostřednictvím tohoto odkazu a deaktivovat reklamy přizpůsobené vašim zájmům: http://thetradedesk.com/general/privacy-policy#optout

 1. d) Používání pluginů v sociálních médiích

(1) V současné době používáme pluginy těchto sociálních médií: Facebook, Twitter, LinkedIn a Google+. Používáme tzv. dvojklikové řešení. To znamená, že když navštívíte naši webovou stránku, v zásadě neposíláme hned žádné osobní údaje poskytovatelům pluginů. Poskytovatele pluginů můžete identifikovat podle značky nad prvním písmenem loga. Nabízíme možnost přímé komunikace s poskytovatelem  pluginů použitím tlačítka. Kliknutím na aktivační tlačítko je poskytovatel pluginů informován, že jste navštívili příslušnou webovou stránku přes naši online nabídku. Kromě toho se přenášejí také údaje uvedené v části č. 3. V případě Facebooku jsou podle jejich informací IP adresy v Německu anonymizované, jakmile jsou získány. Aktivováním pluginů se vaše osobní údaje zašlou příslušnému poskytovateli pluginů, kde se uloží (při poskytovatelích z USA: v USA). Jelikož poskytovatel pluginů shromažďuje údaje především používáním souborů cookie, doporučujeme nastavit si vymazávání všech souborů cookie ve vašem prohlížeči a až pak kliknout na pole vyznačené šedou barvou.

(2)  Nemůžeme ovlivnit shromaždované údaje ani procesy jejich zpracování a není nám znám celý rozsah shromažďování, účely zpracování ani doby uchovávání údajů. Nemáme ani žádné informace o vymazávání shromážděných údajů poskytovatelem pluginů.

(3) Poskytovatelé pluginů ukládají vaše osobní údaje jako profily uživatelů a používají je za účelem reklam, průzkumu trhu a/nebo při navrhování jejich webových stránek podle potřeb uživatelů. Tato analýza se provádí (dokonce i při uživatelích, kteří nejsou přihlášeni) za účelem prezentace reklam přizpůsobených uživateli a informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na webové stránce. Máte právo namítat vůči generování těchto uživatelských profilů, a to kontaktováním příslušného poskytovatele pluginů. Prostřednictvím těchto pluginů vám nabízíme možnost interakce na sociálních médiích či s jinými uživateli, abychom zlepšovali naše nabídky a aby byly jejich designy zajímavější. Právním základem pro používání pluginů je čl. 6 (1) 1 f) nařízení GDPR.

(4) K přenosu údajů dochází bez ohledu na to, jestli máte u poskytovatele založený účet nebo jestli jste přihlášený. Jste-li přihlášený u poskytovatele pluginů, údaje shromážděné na naší webové stránce se propojí s účtem u poskytovatele pluginů. Když kliknete na aktivované tlačítko a např. odkaz na tuto stránku, poskytovatel pluginů tyto informace ukládá na vašem uživatelském účtu a veřejně je sdílí s vašimi kontaktními osobami. Doporučujeme vám, abyste se při odchodu ze sociální sítě pravidelně odhlašovali, zejména před aktivací tlačítka, protože tak zabráníte mapování do vašeho profilu u poskytovatele pluginů.

(5) Tato webová stránka používá funkci cílení internetové reklamy (remarketing) „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. („Facebook“). Tato funkce se používá na prezentování reklam podle zájmů uživatele („Facebookové reklamy“) návštěvníkům této webové stránky při návštěvě sociální sítě Facebook. Za tímto účelem je na této webové stránce Facebooková značka pro remarketing. Tato značka umožňuje při návštěvě webové stránky přímé propojení na servery Facebooku. Tyto informace o vaší návštěvě na této webové stránce se zasílají na server Facebooku, kde jsou propojeny s vaším osobním účtem na Facebooku. Více informací o shromažďování a používání údajů pro Facebook a o vašich právech a možnostech ochrany vašich osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook zde: www.facebook.com/about/privacy/. Můžete též deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“ zde: www.facebook.com/settings/. Tento úkon vyžaduje vaše přihlášení na Facebooku. 
Klikněte zde, pokud chcete deaktivovat možnost sledování na vašem Facebookovém účtu: www.facebook.com/ads/webové stránka_custom_audiences/
Klikněte zde, pokud chcete obecně deaktivovat sledování na Facebooku: www.aboutads.info/choices/

(6)  Další informace o účelu shromažďování a zpracování údajů poskytovatelem pluginů najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů, které tito poskytovatelé vydali. Obsahují též další informace o vašich právech a možnostech ochrany osobních údajů prostřednictvím změny v uživatelských nastaveních.

(7) Adresy příslušných poskytovatelů pluginů a URL adresy jejich prohlášení o ochraně osobních údajů:

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; com/policy.php; více informací o shromažďování údajů: www.facebook.com/help/186325668085084www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-otherwww.facebook.com/about/privacy/your-info.
 2. b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, California 94103, USA; com/privacy.
 3. c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; com/legal/privacy-policy.
 4. d) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; com/policies/privacy/partners/.
 5. e) Integrace YouTube videí

(1) Do naší online nabídky jsme začlenili také YouTube videa uložená na stránce www.YouTube.com, které si můžete přehrát přímo z naší webové stránky.

(2) Návštěvou této webové stránky obdrží YouTube informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho se přenášejí i údaje uvedené v části č. 3. K tomu dochází bez ohledu na to, jestli YouTube nabízí uživatelský účet, na kterém jste přihlášeni, nebo jestli žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Googlu, vaše údaje se přímo propojí s vaším účtem. Pokud nechcete, aby byli propojené s vaším profilem na YouTube, musíte se nejdřív odhlásit a až pak použít tlačítka. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování webových stránek orientované na uživatele. Tato analýza se provádí (dokonce i při uživatelích, kteří nejsou přihlášeni) za účelem prezentace reklam přizpůsobených uživateli a informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na webové stránce. Máte právo namítat vůči generování těchto uživatelských profilů, a to kontaktováním YouTube.

3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů ze strany  YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů, které obsahuje i další informace o vašich právech a možnosti změnit nastavení s cílem ochrany vašich osobních údajů: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

 1. g) Integrace Google Maps

(1) Na této webové stránce využíváme služby Google Maps, díky kterým můžeme přímo zobrazovat interaktivní mapy na naší webové stránce a umožnit pohodlné používání map.

(2) Při návštěvě této webové stránky Google dostává informaci o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky a přenášejí se údaje uvedené v části č. 3. K tomu dochází bez ohledu na to, jestli YouTube nabízí uživatelský účet, na kterém jste přihlášeni, nebo jestli žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Googlu, vaše údaje se přímo propojí s vaším účtem. Pokud nechcete, aby byli propojeni s vaším profilem na Googlu, musíte se nejdřív odhlásit a až pak použít tlačítka. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování webových stránek orientovaných na uživatele. Tato analýza se provádí (dokonce i při uživatelích, kteří nejsou přihlášeni) za účelem prezentace reklam přizpůsobených uživateli a informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na webové stránce. Máte právo namítat vůči generování těchto uživatelských profilů, a to kontaktováním Googlu.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů ze strany poskytovatele pluginů najdete v jeho prohlášení o ochraně osobních údajů, které obsahuje i další informace o vašich právech a možnosti změnit nastavení s cílem ochrany vašich osobních údajů: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

 1. h) Newsletter

V pravidelných newsletterech, tiskových zprávách a  ad-hoc oznámeních společnosti STADA jsou publikovány informace o vyhlášeních naší společnosti. Newsletter se zasílá pouze po aktivním zaregistrování se k této službě. Pokud se zaregistrujete k odběru našich newsletterů, poskytnuté osobní údaje se zpracovávají za účelem zasílání newsletteru.

Společnost STADA zajišťuje, že se s vašimi údaji nakládá jako s důvěrnými informacemi. Chcete-li se odhlásit z odběru newsletteru, můžete tak udělat kdykoli buď přímým kontaktem s námi nebo prostřednictvím odkazu „Odhlásit se z odběru newsletteru“, který je součástí každého newsletteru.
Totéž platí pro distribuci newsletteru od poboček společnosti STADA pro produkty a/nebo služby, pro které se můžete zaregistrovat na příslušné webové stránce produktu.

 1. i) Kontakt

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše osobní údaje (e-mail, jméno a telefonní číslo) se uloží, abychom mohli odpovědět na vaše otázky. Osobní údaje shromážděné za tímto účelem se vymažou, jakmile už nebude třeba vaše údaje uchovávat a jejich zpracování může být případně omezené i dobou uchovávání údajů stanovenou zákonem.

Nejste vázáni žádnou smluvní povinností poskytnout nám vaše osobní údaje. To znamená, že nám nemusíte vaše osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se vaše osobní údaje neposkytnout, některé nabídky na naší webové stránce nebudete moci plně využít.

 1. j) Společnost STADA shromažduje pouze ty údaje (s výjimkou internetových statistik), které sami poskytnete společnosti STADA za účelem využití některé ze služeb nabízených společností STADA (např. objednání informačních brožur). Tyto údaje budou potom zpracovány a použity výlučně za účelem realizace vámi vyžádané služby (např. zaslání vyžádaného informačního materiálu).

Tyto údaje se budou zpracovávat nebo používat i za jinými účely (např. zaslání dodatečných informací o produktech a službách nebo materiálů od společnosti STADA), ale jenom v případě, že jste společnosti STADA k tomu poskytli váš souhlas.

Většina internetových stránek a funkcí, které zpřístupňuje společnost STADA, nevyžadují osobní registraci návštěvníka. V některých částech této webové stránky se však registrace vyžaduje z právních důvodů (např. služby společnost STADA pro odborníky). Do takovýchto částí webové stránky se návštěvník dostane pouze po vyplnění registračního formuláře na příslušné internetové stránce, přičemž některá pole jsou povinná a některá jsou dobrovolná. V některých částech si návštěvník zvolí uživatelské jméno a heslo. Jsou-li povinná pole prázdná, přístup na zvolenou   webovou stránku bude zamítnut a společnost STADA nebude moci žádost zpracovat.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky může společnost STADA zpřístupnit také jiným společnostem ze skupiny STADA a smluvním obchodním partnerům, jakož i třetím stranám. K tomu však dochází pouze v zákonem povoleném rozsahu.

 1. Doba uchovávání údajů

Účel uchovávání

Doba uchovávání

Záznamy internetových serverů

 

14 dní

Všeobecné dotazy

180 dní / 6 měsíců

Žádosti o vzorky

180 dní / 6 měsíců

Objednání informačních materiálů

180 dní / 6 měsíců

Přihlášení k/odhlášení z odběru newsletteru

Po dobu přihlášeného odběru newsletteru. Jakmile se odhlásíte z odběru newsletteru, budete přímo vymazáni.

Přihlášení k odběru časopisu pro zákazníky

Po dobu přihlášeného odběru. Po zrušení odběru budou údaje vymazány do 14 dní.

Využívání služeb a propagačních materiálů

 

 

Po dobu platnosti aktivního dlouhodobého souhlasu. V případě jeho odvolání budou údaje vymazány.
V případě jednorázového využití nabídek bez aktivního souhlasu na trvalé používání budou údaje vymazány po 6 měsících.

Oprávněné přihlášení

Po dobu trvání vyžádaného přístupu. V případě odvolání souhlasu bude účet vymazán do 14 dní.

 

 1. Místo zpracování údajů

Společnost STADA zpracovává vaše údaje také mimo Evropskou unii.

 1. a) V důsledku globálních aktivit naší společnosti můžeme zasílat vaše osobní údaje do Spojených států a jiných zemí, kde mohou platit méně přísné zákony o ochraně osobních údajů než v Evropské unii. Přístup k vašim osobním údajům bude omezen pouze na fyzické osoby, které je potřebují za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 2. b) Společnost STADA působí na celém světě a při naší obchodní činnosti můžeme potenciálně zasílat vaše osobní údaje i příjemcům mimo Evropského hospodářského prostoru („třetí země“), kde platné zákony negarantují stejnou úroveň ochrany údajů jako ve vašem domovském státě. V takovém případě dodržujeme platné předpisy o ochraně údajů a přijímáme příslušná opatření na zajištění bezpečnosti a neporušenosti našich osobních údajů, konkrétně prostřednictvím začlenění standardních smluvních ustanovení používaných v EU, která jsou dostupná prostřednictvím následujícího odkazu: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
 3. c) Informace o tom, jak získat kopii příslušných záruk: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

 

 1. Přenos vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje se zasílají následujícím příjemcům: poskytovatel služeb distribuce newsletteru na základě přihlášení k odběru, poskytovatel služeb zpracování objednávek na vzorky a informačních materiálů, poskytovatel služeb odběru časopisu pro zákazníky, Google Inc., Facebook Inc., Twitter Inc., YouTube, LinkedIn Corporation pro účely uvedené v části č. 3.

 1. Bezpečnostní opatření

Pokud zasíláme údaje pro výše uvedené služby našim poskytovatelům služeb, jsou vázáni kromě zákonných právních ustanovení i smlouvami uzavřenými s naší společností.

Uplatňujeme bezpečnostní opatření, která neustále optimalizujeme podle vývoje technologie a změn v zákonech, abychom zajistili, že vaše údaje jsou chráněny před (náhodnou či úmyslnou) manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných třetích stran.

 1. Odkazy na jiné webové stránky

Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na jiné poskytovatele. 
Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit tyto jiné poskytovatele webových stránek a zajistit tak jejich dodržování prohlášení o ochraně osobních údajů, proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich přesnost.

Webová stránka společnosti Stada Pharma CZ s. r. o. může obsahovat hyperodkazy na webové stránky ve vlastnictví třetích stran, které jsou těmito stranami provozovány. Tyto webové stránky obsahují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a je velmi pravděpodobné, že také používají soubory cookie, proto doporučujeme, abyste si je přečetli. Zásady těchto webových stránek regulují používání osobních údajů, které zasíláte při vašich návštěvách těchto webových stránek a které by mohly být shromážděné soubory cookie. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za externí webové stránky a jejich používání je na vaše vlastní riziko.

 1. Kontakty

Pokud máte nějaké otázky nebo připomínky ohledně ochrany osobních údajů a zásad o používání souborů cookie, kontaktujte nás na adrese [email protected]

V důsledku rychlého vývoje na internetu bude nutné průběžně upravovat naše předpisy o ochraně osobních údajů. Na této stránce budete informováni o dalších aktualizacích.